Καλώς ήρθατε στο δίκτυο υδροΜΕΔΩΝ

Έντεκα Εργαστήρια από όλα τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. προχώρησαν τo 2004, στην ίδρυση ενός Εθνικού μη κερδοσκοπικού Πανεπιστημιακού Δικτύου Εκπαίδευσης, Έρευνας και Τεχνολογίας στην Υδρολογία και Περιβαλλοντική Διαχείριση Υδατικών Πόρων, με την επωνυμία "υδροΜΕΔΩΝ", και με σκοπούς όπως η ενθάρρυνση της γνωριμίας, συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των Εργαστηρίων σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή επιστημόνων - ερευνητών και μεταπτυχιακών φοιτητών, η παρουσίαση κοινών δημοσιεύσεων, η δημιουργία ερευνητικών ομάδων με σκοπό την από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, κ.λ.π.

Νέα

Δραστηριότητες

9η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών Πόρων, 30 Νοεμβρίου 2012